شما اینجا هستید

سواد رسانه ای » قاعده های رسانه های اجتماعی برای سازمان های خبری

رسانه های اجتماعی بدون کسب اجازه، وارد تحریریه های سازمان های خبری شده اند. آن ها توجه خبرنگاران، دبیران و سردبیران را به خود جلب کرده اند؛ زیرا در زیر پوست خود محتوا دارند. محتوایی که کاربران تولید می کنند.

رسانه های اجتماعی امروزه ابزاری ضروری برای جمع آوری اخبار هستند. این رسانه ها فرصت های مهیجی را برای خبرنگاران در جمع آوری اطلاعات و برای سازمان های خبری در گسترش دسترسی محتوای آن ها فراهم می کنند. در عین حال آن ها همانند هر پدیده ای دیگر با چالش ها و خطراتی نیز همراه هستند.

اما سؤال اساسی این است که سازمان های رسانه ای (شامل خبرنگاران، دبیران و سردبیران) باید در مواجهه با رسانه های اجتماعی (مخاطبان و محتوای آن ها) چه سیاستی را دنبال کنند؟

قراردادن مقررات سفت و سخت در این زمینه، مانع خلاقیت و نوآوری می شود. اما پذیرفتن داد و بیدادهای کنترل نشده (چیزهایی که مردم درباره ی آن زیاد صحبت می کنند) باعث ایجاد مشکلات و از دست رفتن مسؤولیت پذیری سازمان های خبری به واسطه ی کارمندان وظیفه نشناس می شود.

انجمن آمریکایی سردبیران اخبار (ASNE) در جدیدترین گزارش خود، راهبردهای بهترین قواعد رسانه های اجتماعی برای سازمان های خبری در ایجاد سیاست رسانه های اجتماعی را تعیین کرده است.

۱۰ قاعده ی این گزارش به شرح ذیل ارائه می شود:

۱- قواعد اخلاق سنتی هنوز هم به طور آنلاین اجرا می شود.

۲- تظاهر کنید همه چیز را آنلاین می نویسید. این خواست زیبنده ی عموم است.

۳- استفاده از رسانه های اجتماعی برای درگیر کردن خوانندگان است، اما به طور حرفه ای.

۴- جای اخبار فوری در وب سایت شماست نه در توییتر.

۵- از برداشت بپرهیزید.

۶- هر چیزی که در سایت های شبکه های اجتماعی پیدا می شود، باید به طور مستقل تأیید شود.

۷- همیشه خودتان را به عنوان روزنامه نگار معرفی کنید.

۸- شبکه های اجتماعی ابزار است نه اسباب بازی.

۹- زمانی که اشتباه آنلاین می کنید، شفاف باشید و اعتراف کنید.

۱۰- مذاکرات محرمانه را به صورت داخلی نگه دارید.

 

جواد افتاده

قرارگاه سایبری رسام | سواد رسانه ای | امنیت اطلاعات | فضای مجازی