برچسب زده شده با : تاكتیك‏ های جنگ نرم
تاكتیك‏ های جنگ نرم

۱- برچسب زدن: بر اساس این تاكتیك، رسانه ها، واژه های مختلف را به صفات مثبت و منفی تبدیل كرده و آنها را به آحاد یا نهادهای مختلف نسبت می دهند. ۲- تلطیف و تنویر: از تلطیف و تنویر (مرتبط ساختن چیزی با كلمه ای پر فضیلت) استفاده می شود تا چیزی را بدون بررسی […]

قرارگاه سایبری رسام | سواد رسانه ای | امنیت اطلاعات | فضای مجازی