شما اینجا هستید
شبکه های ماهواره ای » دلایل خرید یا گرایش به ماهواره

اولين دليل در بحث گرايش به ماهواره ناآگاهي است. بسياري از افراد دربارۀ برنامه‌های ماهواره‌ای بسیار ساده اندیشانه قضاوت می‌کنند. این افراد به جهت ناآگاهی از اهداف پشت پردۀ این شبکه‌ها اعتماد ساده لوحانه‌ای به آن دارند. راه درمان این مسئله آگاهی بخشی است.

آگاهي بخشي بايد در سه بعد انجام شود:

اول، آگاهي بخشي نسبت به متوليان پشت پرده اين رسانه‌ها، متاسفانه برخي اين متوليان آدم‌هاي دلسوزي مي‌دانند كه دلشان به حال اوقات فراقت ما سوخته است و حالا آمده اند شبكه هاي ماهواره‌اي فارسي زبان را داير كردند تا ما تو اوقات فراقت حوصله‌مان سر نرود و افسردگي نگيريم!

بايد ببينيم اين افراد چه كساني هستند كه دارند براي ما برنامه ريزي مي كنند. اين نكته بسيار مهمي است.

دوم، آگاهی بخشی در بعد اهداف اين رسانه‌هاست؛ واقعا اينها دنبال چه چيزي هستند كه اين قدر هزينه مي‌كنند و اين قدر خرج مي كنند براي اينكه يك شبكه فارسي زبان راه انداخته و يا شبكه‌هاي ديگري كه ما بتوانيم از آنها استفاده كنيم.

سوم، آگاهي بخشي در بعد شيوه‌ها‌ است، اينها با چه شيوه‌هايي آمده اند و در خانه‌هاي ما جا گرفته‌‌اند. ما چشم باز كرديم و ديديم در بعضي از خانه‌ها آنتن‌هاي ماهواره قرار گرفته است، چه اتفاقي افتاد كه اينها توانستند خودشان را در خانه‌هاي ما جا داده و بعضي از ما را هم پاي برنامه‌هاي خودشان نگه دارند.

قرارگاه سایبری رسام | سواد رسانه ای | امنیت اطلاعات | فضای مجازی