شما اینجا هستید

معرفی کتاب » معرفی کتاب سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران
گروه : معرفی کتاب

کتاب سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران نوشتۀ مصطفی ساوه درودی، جابر پوریانی و مرتضی چشمه نور، تلاش دارد تا ذهن مخاطبان را با قدرت رسانه در فضای بحران آشنا نماید.

مطالب این کتاب برای مدیران و کارشناسان رسانه و همچنین مسئولان سیاسی و بخش‌های ذی‌ربط در کشور که مأموریت ذاتی آنان ایجاد امنیت در جامعه است می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین این اثر در مراکز آموزشی علوم انسانی به خصوص برای دانشجویان رسانه، علوم سیاسی و اجتماعی نیز استفاده می‌شود.

سواد رسانه‌ای متشکل از دو عبات است: «سواد» و «رسانه». همان‌طور که سواد خواندن و نوشتن به ما کمک می‌کند تا بتوانیم انواع جملات ساده و پیچیده را بفهمیم و مفاهیم متفاوتی از آن‌ها برداشت کنیم، سواد رسانه‌ای هم مهارتی است که با یادگیری آن می‌توانیم انواع رسانه‌ها و تولیدات رسانه‌ای را درک، تفسیر و تحلیل کنیم. هر رسانه مجموعه‌ای از نشانه‌های خاص خود را دارد که شناخت این نشانه‌ها در با سواد شدن ما نقش مهمی را ایفا می‌کند.

قدرت رسانه در زمان بروز بحران و یا تأثیر بر ایجاد بحران و همچنین کنترل بحران به عنوان یکی از مهم‌ترین قدرت‌های نرم‌افزاری به طور ویژه مورد توجه بوده و سعی ایجاد کنندگان و کنترل‌ کنندگان بحران به استفادۀ بهتر و بیشتر از آن است. با توجه به این مهم و کارکرد رسانه در زمان بحران، نویسندگان این کتاب برای ارائه تصویری از قدرت رسانه در زمان بحران تلاش دارند تا این مطلب را از طریق بررسی موضوعات اثرگذار در بحران، مورد بررسی قرار دهند.

در بخشی از کتاب سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران می‌خوانیم:

اطلاعات و افکاری که رسانه‌ها در جامعه منتشر می‌کنند فقط بازتابی از جهان اجتماعی نیست بلکه یکی از عوامل و نیروهای مؤثر در شکل جهان اجتماعی است. رسانه‌ها در بازاندیشی تفکرات مدرن نقشی محوری دارند و گزینه‌های انتخاب افراد را مشخص کرده و سبک‌های زندگی جدیدی را معرفی می‌کنند. از این رو اصلی‌ترین عامل به هم وابستگی انسان انقلاب ارتباطات است. به همین دلیل نقش رسانه‌های همگانی در ارتقای امنیت ملی و همبستگی ملی بیشتر تابع قدرت رسانه‌ای است و می‌توان از آن برای تضعیف دشمن و همچنین برای بهره‌گیری از توان و ظرفیت خودی نیز به خوبی استفاده نمود. همبستگی و وفاق ملی به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، از لوازم و نتایج قطعی و حتمی توسعه همه جانبه و امنیت ملی است. وفاق ملی که انسجام و همبستگی جامعه را پایدار می‌کند، بنیاد آن بر حضور و قبول ارزش‌های مشترک قرار دارد؛ در مجموع، کار رسانه‌ها در حفظ و تحکیم وفاق ملی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری بالا بردن این ارزش‌های مشترک و تقویت باورهای اعتقادی و مواردی از این دست است.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: چهارچوب مفهومی رسانه
فصل دوم: چهارچوب مفهومی بحران
فصل سوم: بحران‌های اجتماعی – سیاسی
فصل چهارم: نقش رسانه در تحولات سیاسی – اجتماعی
فصل پنجم: رسانه و بحران سیاسی – اجتماعی
فصل ششم: اطلاع‌رسانی در بحران
منابع و مأخذ

 

تعداد صفحات: ۲۴۳ صفحه

 

کتاب سواد رسانه ای و مدیریت بحران

کتاب سواد رسانه ای و مدیریت بحران

 

قرارگاه سایبری رسام | سواد رسانه ای | امنیت اطلاعات | فضای مجازی