ویژه نامه پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرنظامی است و به مجموعه اقداماتی اطلاع می‌گردد که به جنگ‌افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

قرارگاه سایبری رسام با همکاری دانشگاه پیام نور مرکز کرمان (کمیته پدافند غیرعامل) اقدام به تهیه و انتشار ویژه نامه ای تحت عنوان “پدافند غیر عامل” نموده است که از لینک زیر قابل دریافت است.

Padafand-asam-Ir-02

قرارگاه سایبری رسام | سواد رسانه ای | امنیت اطلاعات | فضای مجازی