پوستر های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

حقوق بشر همواره از موضوعاتی بوده که کشورهای استعمارگر و صاحب قدرت از آن به عنوان حربه‌ای برای سلطه بر کشورهای دیگر در طول تاریخ استفاده کرده‌اند.

روابط عمومی قرارگاه سایبری رسام در این راستا و هم‌زمان با سالروز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» بر آن شد تا با تهیه و طراحی پوستر های “مولفه های حقوق بشر اسلامی” گامی هرچند کوچک در راستای اشاعه این مولفه ها در فضای مجازی بردارد.

هرگونه بازنشر و استفاده بلامانع میباشد.

قرارگاه سایبری رسام | سواد رسانه ای | امنیت اطلاعات | فضای مجازی