اینفوگرافیک شبکه ی BBC؛ سازه‌ای ضد ایرانی

این اینفوگرافیک به مناسبت هفتاد و پنج سالگی رسانه ماهواره‌ای بی‌بی‌سی منتشر شده و در آن خباثت‌ها و سیاست‌های انگلیسی این رسانه از بدو تولد (۱۳۱۹) تا کنون (۱۳۹۴) ذکر شده است که با توجه به آن می‌توان فهمید که خط و مشی بی‌بی‌سی در مورد ایران هیچ تغییری نکرده است.

لازم به ذکر است مجموعه قرارگاه سایبری رسام به هیچ عنوان کارکردهای مثبت برخی از برنامه ها و کانالهای شبکه های ماهواره ای را رد نمیکند.

رسانه ماهواره‌ای بی‌بی‌سی

رسانه ماهواره‌ای بی‌بی‌سی

قرارگاه سایبری رسام | سواد رسانه ای | امنیت اطلاعات | فضای مجازی