طراحی سایت
جمعه 13 تير 1399.

تبریک نوروزی پیامکی رئیس‌جمهور که تقریبا عادت شده است، امسال علاوه بر تبریک معمول حاوی اطلاعات دیگری نیز بود. 

پیامک رئیس‌جمهور از سرشماره mask روحانی ارسال می‌شود که دو سال پیش با دستور دولتی اپر...

برخی از مشترکان تلفن همراه پس از انجام سفرهای خارجی با مشکلات مختلفی در هزینه مربوط به تلفن همراه خود مواجه شده و گاهی قبض‌های میلیونی دریافت می‌کنند.

اما برای جلوگیری از این مشکلات چه باید کرد؟

...

کانال رسمی قرارگاه سایبری رسام در تلگرام / رسامبنر سال 1394 / رسام جنگ سایبری و جنگ نرم

گرداب تعاملی / رسام 

 
یزد آوا / رسام / امنیت سایبری / سایبری