طراحی سایت
سه شنبه 28 خرداد 1398.

امنیت سایبری / رسامنویسندگان این مقاله امیدوار هستند که با روش ارائه شده بتوان بر مبنای عوامل غیر IT، میزان امنیت سایبری در یک کشور و یا منطقه را در مقاطع زمانی مختلف در آینده برآورد نمود. سپس بر اساس این برآوردها بتوان، سیاست ها و قوانینی را که باعث بهبود و تقویت امنیت سایبری گردد، به مرحله اجرا گذاشت.

در این گزارش که تحت عنوان Linking Cyber Security Policy and Performance منتشر شده، برآورد گردیده که تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد کاربران اینترنت در جهان دو برابر شده و به حدود چهار میلیارد نفر برسد. بیشترین افزایش تعداد کاربران در کشورهای چین، هند و آفریقایی خواهد بود. (شکل زیر)

شرکت مایکروسافت در قالب مجموعه گزارشات Microsoft Security Intelligence Report، مقاله ای را درباره عوامل غیر IT که می توانند بر امنیت سایبری در یک کشور، منطقه و جهان تأثیرگذار باشند و نحوه سنجش این عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها، منتشر کرده است.

نویسندگان این مقاله امیدوار هستند که با روش ارائه شده بتوان بر مبنای عوامل غیر IT، میزان امنیت سایبری در یک کشور و یا منطقه را در مقاطع زمانی مختلف در آینده برآورد نمود. سپس بر اساس این برآوردها بتوان، سیاست ها و قوانینی را که باعث بهبود و تقویت امنیت سایبری گردد، به مرحله اجرا گذاشت.

در این گزارش که تحت عنوان Linking Cyber Security Policy and Performance منتشر شده، برآورد گردیده که تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد کاربران اینترنت در جهان دو برابر شده و به حدود چهار میلیارد نفر برسد. بیشترین افزایش تعداد کاربران در کشورهای چین، هند و آفریقایی خواهد بود. (شکل زیر)

امنیت سایبری /رسام

 آمار ارائه شده در این گزارش نشان می دهد که احتمال عضویت کشورهایی که کمترین میزان آلودگی به بد افزارها را دارند، در معاهده و طرح های امنیت سایبری بیشتر است. البته گزارش تأکید دارد که تنها عضویت در این پیمان ها و طرح ها، بطور خودکار باعث افزایش امنیت و کاهش تهدیدات سایبری در آن کشور نخواهد شد. ولی با کسب دانش درباره راه های مقابله و دریافت اطلاعات به روز از تهدیدات جاری، می توان باعث کاهش میزان آلودگی به بدافزار ها در آن کشورها شد.

این گزارش مایکروسافت نشان می دهد در کشورهایی که میزان تهدیدات سایبری کم است، درصد کامپیوتر ها نسبت به جمعیت کشور، درصد بالایی است. همچنین عوامل دیگری نظیر میزان سلامت، پایداری نظام سیاسی و نفوذ اینترنت در جامعه نیز درصدهای بالایی را دارند. بعلاوه، آمار بدست آمده نشان می دهد که نسبت مستقیمی بین میزان تهدیدات سایبری و کپی برداری غیرمجاز از نرم افزارها در کشورها وجود دارد.

به تدریج که تعداد کاربران اینترنت افزایش می یابد، مسئولان هر کشور باید مراقب باشند که قوانین و سیاست های جاری چگونه می توانند از عهده شرایط جدید جامعه برآیند. نویسندگان گزارش Linking CyberSecurity Policy and Performance امید دارند تا مسئولان هر کشور به غیر از عواملی نظیر پیشرفت فناوری و عرضه محصولات جدید IT، قادر به شناسائی عوامل تأثیرگذار اجتماعی و اقتصادی بر امنیت سایبری باشند و با همراهی با سیاست های سایبری بین المللی، بتوانند با وضع قوانین و سیاست های جدید از کاربران کشور خود محافظت کنند.

البته در حال حاضر بسیاری از معاهده و پیمان های مرتبط با فضا و امنیت سایبری در کشورهای پیشرفته غربی به امضاء رسیده و به اجرا در آمده اند. باا فزایش تعداد کاربران اینترنت در دیگر مناطق جهان، تبدیل این طرح ها به طرح هایی واقعاً بین المللی و فراگیر امر ضروری است و منبعد باید در تهیه اینگونه پیمان های بین المللی، شرایط مناطق در حال رشد و ظهور در جهان را نیز در نظر گرفت.

مطالعه این گزارش به دست اندرکاران و تصمیم گیران درباره سیاست های کلان IT کشور توصیه می شود.

 
شبکه گستر

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

کانال رسمی قرارگاه سایبری رسام در تلگرام / رسامبنر سال 1394 / رسام جنگ سایبری و جنگ نرم

گرداب تعاملی / رسام 

 
یزد آوا / رسام / امنیت سایبری / سایبری